Mimar Hasan Kıvırcık

Hasan Kıvırcık
Mimar

Tarlabaşı Yenileme Projesi

TARLABAŞI YENİLEME PROJESİ

Tarlabaşı, 16. yüzyıldan itibaren ülkeler arasında elçilik bulundurulması uygulaması sonucunda, Beyoğlu’na yerleşen sefaretlerde çalışan üst düzey yöneticilerin ve Beyoğlu’nda yaşayan levantenlerin işyeri ve konutlarında çalışanların konut alanı olarak kurulmuştur. Bu binaların mimarisi Cadde-i Kebir (İstiklal Caddesi)‘deki konutların küçük birer kopyası gibidir. Onlarla yarışmayan alt gelir grubunun küçük, iddiasız yaşama alanıdır.

Bölge zamanla geçici barınma mekanı olmuş, büyük kısmı terk edilmiş, pek çok olumsuzluk ve imkansızlık içinde çöküntü mekanı olarak yaşamayan bir bölge haline gelmiştir.

Projenin yenilikçi bir anlayışla koruma-kullanma dengesini yeni yorumlanan bina yüzey ve planlarıyla destekleyerek tesçilli yapıların bütün dünyada bugün yapıldığı gibi “kullanılır” rahat bir mekan organizasyonuna dönüşmesi önemsenmiştir.

Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm uygulaması kapsamında yer alan proje, tarihçiler, sanat tarihçileri, mimarlar ve restoratörlerin katıldığı, bilim kurulunun görev yaptığı aylar süren atölye çalışmaları sonucunda oluşturuldu. Projede, dönemin özelliklerini taşıyan tarihi binalar, Koruma Kurulu kararları doğrultusunda korumaya alınmıştır.

Projenin yenilikçi bir anlayışla koruma-kullanma dengesini yeni yorumlanan bina yüzey ve planlarıyla destekleyerek tesçilli yapıların bütün dünyada bugün yapıldığı gibi “kullanılır” rahat bir mekan organizasyonuna dönüşmesi önemsenmiştir.

Toplam 9 adadan oluşan bülgede ilk aşamada 360, 385 ve 386 adalarda yıkım yapıldı. Siska restorasyon ve yenileme alanındaki deneyimiyle bu adalardaki tesçilli binaları ayakta tutma, ayağa kaldırma işini yürütmektedir. Beyoğlu yapıları konusunda tecrübesi olan güvenilir bir firma olduğu için tercih edildi.