Sinan Kasımoğlu
Yönetim Kurulu Başkanı

Deneyimli Yenilikçi Tutkulu

Yapı alanına ilk adımlarımızı attığımızdan bugüne geçen kırk beş yılda ürettiğimiz işlerle kararlı bir tutumun savunucusu olduk. İddiamız, yaptığımız işlerle geleceğe kalıcı değerler bırakmaktı. Başından beri hedefimiz, kalıplara sıkışarak birbirini tekrarlayan işler yapmak yerine, farklı işleri kaliteli ve zamanında yapmaktı.

Bu uğraş dört kuşak devam eden köklü bir aile geleneği bizim için. Dedemden ve babamdan devraldığım mesleki mirası tam bir adanmışlıkla bugüne taşıdım. Kırk beş yılda, ağırlıklı olarak başarılarıyla tanınmış mimarların seçkin projelerini hayata geçirdik. Konuttan fabrika binalarına, otellere ve restorasyon projelerine varan geniş bir yelpazede yapılar inşa ettik. Emeğimiz ve alın terimizle, “iyi projelerin iyi uygulayıcısı” olarak anıldık.

İş ve yaşam alanı olarak insana hizmet veren binaları bilgi, deneyim ve ustalıkla inşa ederken “fark yaratma” düşüncesini benimsedik. Binaların kaliteli yaşamın bir parçası olduğunu biliyoruz. Tasarım ve yapım nitelikleriyle yapılarımız bu kırk beş yıllık yaşam kesitini temsil etmekte. Bu gerçek, çalışmalarımızda bize her zaman heyecan verdi, yol gösterdi.

Siska’da bizler mimarımızdan mühendisimize, teknisyenimizden şoförümüze işimizi mutlu olmak için yapmaktayız. Bizi mutlu edecek projeleri seviyoruz. Mimarlık ve mühendisliği günlük yaşamımızın bir parçası olarak yapıyor, inşa ettiğimiz mekanları kendimiz için yapıyormuş gibi keyif alıyoruz.

Sektöre bu tutkuyla emek verirken hayatın içinden gelen köklü bir anlayışın da savunucusu olduk. Usta çırak ilişkisi Siska’da mesleği ve yaşamı anlamanın temel öğretisi olarak kabul gördü, hayat buldu. Mimarlık ve mühendisliğin esası bence budur ve Siska 45 yıl boyunca bu kültürü yansıtan bir okul olarak kendini kanıtladı.

Biz bir iddia sahibiyiz, her zaman bizden sonra gelen genç arkadaşlarımızın bizden daha başarılı olacağına inandık ve güvendik. Bunun için yıllar boyunca emek verdik ve bugün Siska’da her kademede yeni kuşaklar görev üstleniyor. Bundan mutluyuz ve onur duyuyoruz.

Kırk beş yılda ürettiklerimizi tüm çalışanlarımızın çabası ve özeniyle başardık. Değerli iş verenlerimizin inancı ve güveni Siska Ailesi olarak bizi bugüne taşıdı. Şimdi mesleki birikimin üzerinde yükselerek geleceğe daha güçlü bakıyoruz.

Kalite Politikamız

Siska Merkez Ofisi Ortaköy

SİSKA İNŞAAT TAAH. MİM. VE MÜH. A.Ş.  HEDEFİ; Yüklendiği işleri kriterlere, yürürlükteki mevzuat, şartname ve standartlara uygun olarak, öngörülen sürede kaliteli, çevreye duyarlı, mesleki sağlık ve güvenlik şartlarını göz ardı etmeden, karlı bir şekilde gerçekleştirmektir.

SİSKA İNŞAAT TAAH. MİM. VE MÜH. A.Ş. YÖNETİM SİSTEMİNİN AMACI; yürürlükteki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik ile ilgili tehlikelerin tanımlanması, gerekli risk analizlerinin yapılarak tehlikeyi kaynağında önlemek ve sürekli olarak çevre, can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek durumları minimize ederek çevrenin korunması, kirlenmenin önlenmesi ve kalite, çevre, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemlerinin sürekli iyileştirilmesidir.

SİSKA İNŞAAT TAAH. MİM. VE MÜH. A.Ş.  ÜST YÖNETİMİ; Bu amacı gerçekleştirmek üzere,

 • SİSKA İNŞAAT TAAH. MİM. VE MÜH. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın katılım ve gayreti ile paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için projeler ve hizmetler gerçekleştirmek,
 • Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında kaliteyi arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
 • Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak,
 • Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,
 • Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,
 • Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanmasını sağlamak,
 • Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin arttırılması sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak, bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.
 • SİSKA İNŞAAT TAAH. MİM. VE MÜH. A.Ş.’ de çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,
 • Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla inşaat sektöründe öncü olmak,
 • Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,
 • Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,
 • Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,
 • Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.
 • Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
 • Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak,
 • Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
 • Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,
 • Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,
 • Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
 • Acil durum müdahale planı oluşturmak, gerekli insan kaynağını ve diğer donanımları devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu Başkanı
03.07.2017
PLT.00/R.00