SABİT BEY HANI MURADİYE HAN

Mimar Vedat Tek’in tasarladığı Sabit Bey (Muradiye) Hanı 1914 yılında iş hanı olarak inşa edilmiştir.

Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan Sabit Bey (Muradiye) Hanı’nın restorasyon projesini Mimar Han Tümertekin hazırlamış, binanın kuyu temel, güçlendirme ve cephe restorasyon işlerini Siska yapmaktadır. 

Simetrik bir cephe düzenine sahip olan mimarisiyle dikkat çeken yapı, bitişik nizamda 196,58 m²’lik bir alan üzerinde kurulmuştur.

Modern bir cephe düzenine sahip olan yapı, basık kemerler, çıkmanın altında yer alan konsollar, pencere üzerlerinde ve cephe yüzeyinde yer alan çiniler ve beşinci kat bitiminde yer alan saçakla Osmanlı mimarisinden izler taşır.

Yapının taşıyıcı sistemi yığma kâgir, düşey taşıyıcı elemanları dolu tuğla duvarlardır. Binanın yatayda silmeler ile üç bölüme ayrılarak her bölümün kendi içinde bütünlük oluşturacak şekilde düzenlenmiş olması 19. yüzyıl Batı mimarisine özgü bir yaklaşımdır.

Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi özelliği olan, tarihi görünüm vermek ya da yapıldığı çevreye uymak amacıyla cephenin kesme taşla kaplanmış izlenimini verecek şekilde sıvanması bu yapıda da görülür. 

İkinci bölümü oluşturan birinci kat seviyesindeki silme ile beşinci kat seviyesindeki silme arasında kalan alan, birinci, ikinci, üçüncü normal katları içerir.

Birinci katta, basık kemerli özgün ahşap pencere açıklıklarının üzerinde dekoratif çini bezemeler ve binanın her iki köşesinde çinilerle oluşturulan geometrik dekoratif bezemeler yer alır.

Çini bezemeler, üçgen tepeli pencereler üzerinde de devam eder. Birinci normal kattan farklı olarak, çıkmanın cepheye paralel olan yüzeyinde iki üçgen tepeli pencere üzerindeki çini bezeme ayrı ayrı değil, bütünlük oluşturacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu kompozisyonun ortasında Osmanlıca “bilcemaad” yani “herkes için” anlamına gelen bir yazı yer alır.