AFRİKA HAN-MOCK UP ODALAR

Avrupalıların yoğunlukla yaşadığı ve ticaretin yapıldığı Galata Rıhtımı’na yakınlığından dolayı Pera’da pasaj yapıları çoktur. İstiklal Caddesi’nde toplam 34 Han yapısı bulunur, bunların başında ise Anadolu, Rumeli ve Afrika Han gelir.

Abdülhamit II’nin mabeyincilerinden Ragıp Paşa, İstiklal Caddesi’nde yaptırdığı üç geçide imparatorluğun yayıldığı üç kıtanın adını vermişti: Rumeli, Anadolu ve Afrika.

Bu yapılardan İstiklal Caddesi, Büyük Parmak Kapı Sokak’ta bulunan Afrika Han, 1905 yılında Ragıp Paşa ve Ailesi için yapılmış, sonraki dönemlerde ise Beyoğlu’nun köklü ailelerine ev sahipliği yapmıştır.

Büyük Parmakkapı ile Küçük Parmakkapı Sokaklarını birbirine bağlayan bir pasaj görevi de olan Afrika Han, dört bloktan meydana gelir ve artı formunda bir avluya sahiptir. Alman Mimar Agust Jasmund’un eseri olan yapının üslubu eklektik olarak tanımlanır.

Siska’nın üstlendiği Afrika Han renovasyon projesi, 168 odalı yapıyı ve pasajını kapsamaktadır. “Pasaj” yapısı, 19. yy’da Batılılaşma hareketleriyle, Osmanlı mimarisindeki geleneksel han tipinin Batı mimarisi ile entegrasyonu sonucu ortaya çıkmıştır.

Yapıda yer alan dairelerin ölçeği günümüz stüdyo daireleri ile benzer ölçektedir. Standart otel tasarımlarından farklı bir çizgisi bulunan ve grab&go konseptiyle renovasyon projesi hazırlanan yapının Beyoğlu’nun dinamik karakteriyle özdeşleşmesi hedefleniyor.