TAKSİM 360 387 17 PARSEL
KENTSEL YENİLEME PROJESİ

TAKSİM360 Kentsel Dönüşüm Projesi 317/17 parselde bulunan 1. Derece tarihi eser konumundaki kâgir bina 2 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal katla birlikte 7 kattan oluşmaktadır.

Bodrum ve zemin katta güçlendirme yapılarak dış beden duvarları çelik karkas ile askıya alınmıştır. Normal katlardaki iç duvar ve döşemelerin yıkımından sonra betonarme sistem elemanları özgün yapıya zarar vermeden uygulanmıştır.

Binanın iç taşıyıcı duvarlarının yükünü karşılamak üzere duvar akslarında 60 cm kalınlıkta sürekli temel, sürekli temel aralarında kalan bölgelerde 60 cm kalınlıkta radye temel imalatı yapılmıştır. Temel altında su izolasyonu sağlanmıştır.

Binanın titreşime maruz kalmaması için hiçbir iş makinasıyla kazı yapılmamıştır. Bu itinalı kazı sayesinde binanın özgün su haznesine ulaşılmış, hazne restore edilmiştir.

Temel betonlarının tamamlanmasının ardından özgün halinde 20 cm kalınlığında olan iç taşıyıcı duvarlar, yine aynı akslarında 40 cm kalınlığında örülmüş ve binanın deprem mukavemeti arttırılmıştır.

Tüm taşıyıcı duvar imalatlarında binanın özgün malzemesi olan, geleneksel harman tuğla ve horasan harcı kullanılmıştır. İç taşıyıcı duvarlar dış beden duvarlarıyla çürütme ve dikiş yöntemiyle birbirine bağlanmıştır.

Dış cephe duvarlarında özgünlüğünü kaybetmiş olan pencere ve kapı boşlukları restorasyon projesine uygun olarak yeniden imal edilmiş ve cephe görünümü binanın özgün görünümüne kavuşturulmuştur.

İşveren: GAP İnşaat A.Ş.
Yeri: Tarlabaşı Beyoğlu İstanbul
Yapım Yılı: 2017-2018
Toplam İnşaat Alanı: 1540 m2
Mimari: Mehmet Alper Tures Mimarlık
Proje Müdürü: Esin Eştürk, Emre Susam
Şantiye Şefi: Can Doğan
Saha Şefi: Sinan Türk