TAKSİM 360 387 18 PARSEL
TARLABAŞI YENİLEME PROJESİ 

Birinci derece tarihi eser konumundaki kâgir bina 1 bodrum kat, zemin kat ve 4 normal katla birlikte 6 kattan oluşmaktadır.

Projede tüm Bağdadi duvarlar yıkılmış, niteliğini kaybetmiş olan mevcut ahşap döşemeler, tavan kaplamaları tamamen sökülmüştür. Baca boşlukları çürütme, tümleme ve dikiş yöntemiyle kapatılıp sağlamlaştırılmıştır.

Birbirinden ayrık olduğu tespit edilen beden duvarları özel detaylarla birleştirilmiştir. Çatı kat duvarları özelliğini kaybettiği için yıkılıp tekrar örülmüş, tek sıra olan bazı iç taşıyıcı harman tuğla duvarlar çift sıra örülerek binaya desteği arttırılmıştır.

Duvar imalatları tamamlandıktan sonra sıva altı elektrik ve mekanik imalatlar yapılmıştır. Mevcut duvarlarda derz açma işlemi de tamamlandıktan sonra tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla yapılan cam elyaf ve polipropilen katkılı 3 yönlü hibrit takviye filesinin yüksek mukavemetli kireç harcı ile duvarları sarılmıştır.

Binanın arka cephesinde yapısal sıva yapılarak Horasan sıva uygulanmıştır. Ön cephede ise taş işlemeler aslına uygun olarak yeniden işlenerek monte edilmiştir.

Cumba delikli harman tuğla ile yeniden yapılmış ve çelik profillerle güçlendirilmiştir. Binanın içi moloz doldurulmuş şekilde bulunan özgün sarnıcı da temizlenerek rölövesi alınmış ve projeye işlenmiştir.

İşveren: GAP İnşaat A.Ş.
Yeri: Tarlabaşı Beyoğlu İstanbul
Yapım Yılı: 2016-2018
Toplam İnşaat Alanı: 485 m2
Mimari: Mehmet Alper Tures Mimarlık
Proje Müdürü: Esin Eştürk, Emre Susam
Şantiye Şefi: Can Doğan
Saha Şefi: Sinan Türk