TAKSİM 360  362 19 20 PARSEL
KENTSEL YENİLEME PROJESİ     

TAKSİM360 Kentsel Dönüşüm Projesi 360 362 19 ve 20 parselde bulunan 1. Derece tarihi eser konumundaki kâgir bina zemin kat ve 3 normal katla birlikte 4 kattan oluşmaktadır. Kuyu temel kazıları sırasında ortaya çıkan sarnıç nedeniyle bodrum kat eklenmiştir.

Binanın tüm duvarlarında kalem işi yüzeyler için araştırma yapılmış, sıva raspasıyla mevcut duvarların durumu tespit edilerek kaba imalatı yapılmıştır. İç taşıyıcı duvarlar statik projeye göre yıkılıp yeniden örülmüştür. Niteliğini yitirmiş mevcut ahşap döşemeler, tavan kaplamaları sökülmüştür. Baca boşlukları çürütme, tümleme ve dikiş yöntemiyle kapatılıp sağlamlaştırılmıştır. İç duvarlar ve döşemeler yıkılmadan önce dış cepheler komple cam elyaf ve polipropilen katkılı 3 yönlü hibrit takviye filesinin yüksek mukavemetli kireç harcı ile sıvanmıştır. Horasan sıva ile sonlaması yapılmıştır.

Duvar imalatları tamamlandıktan sonra sıva altı elektrik ve mekanik imalatlar yapılmıştır. Mevcut duvarlarda derz açma işlemi de tamamlandıktan sonra tarihi yapılarda güçlendirme amacıyla yapılan cam elyaf ve polipropilen katkılı 3 yönlü hibrit takviye filesinin yüksek mukavemetli kireç harcı ile duvarları sarılmıştır.

İşveren: GAP İnşaat A.Ş.
Yeri: Tarlabaşı Beyoğlu İstanbul
Yapım Yılı: 2017-2018
Toplam İnşaat Alanı: 350 m2
Mimari: Mehmet Alper Tures Mimarlık
Proje Müdürü: Esin Eştürk, Emre Susam
Şantiye Şefi: Can Doğan
Saha Şefi: Sinan Türk