KOCATAŞ ve SAİT PAŞA YALILARI

 Birinci sınıf tarihi eser statüsündeki her iki yalının geçmişi 150 yıla uzanmaktadır. Restore edilerek yeniden işlevlendirilen yalılar toplamda yaklaşık 12 bin metrekare inşaat alanına sahiptir.

Bu proje, denizin altına inilerek yüzer bina tekniği ve ahşap uygulamalarıyla öne çıkmaktadır. Otel olarak işlevlendirilen yapı kompleksinde hizmet alanlarına ayrılan 3 bodrum katın yapımı sırasında deniz suyunun çekilmesi amacıyla kazık ve su çukur tekniği uygulanmıştır.

Diğer yandan imalatlar ve ihale sistemi Amerikan Fidic Redbook standartlarına göre uluslararası prosedürle yürütülmüştür. İşveren, proje ve denetim firmalarının uluslararası kimliğe sahip olduğu proje, Siska için çok boyutlu bir imalat operasyonunun gerçekleştirilmesi bakımından da dikkat çekicidir.

Projede sıfır kotuna kadar asansör boşluğu ve ana merdiven dahil bütün bina betonarme olarak yapılmış, kolon, kiriş ve döşemelerin bulunduğu sistemler ise GL sertifikasına sahip ithal yapısal ahşap olarak üretilmiştir. Ahşap projeleri Türkiye’de çizilmiş, ürün ithalatı bu projeye göre sipariş edilerek fire verilmeden kullanılmıştır. Ahşap bağlantı elemanlarının bir kısmı ithal, bir kısmı da Türkiye’de üretilmiştir.

Yapı grubu içindeki tarihi taş bina ise restorasyon prensiplerine uygun olarak aslına bağlı kalınarak yenilenmiştir.

İşveren: Alem Gayrimenkul A.Ş.
Yer: Sarıyer İstanbul
İnşaat Alanı: 12.000 m2
Mimarı: Dar Müşavirlik Mühendislik
Proje Müdürü: Esin Eştürk
Şantiye Şefi: Özkan Ballı-Ahmet Varol
Şantiye Şefi Yardımcıları: Burak Yar, Sinan Türk, Mert Zincirci
Tasarım Bürosu: Ceren Araz, Elif Demirel, Binnaz Kalcıoğlu,