ÇİNİLİ HAN 

Karaköy Kemankeş Caddesi’nde 1910 yılında Dersaadet Rıhtım Dok ve Antrepo Şirketi Osmaniyesi tarafından inşa ettirilen yapının mimarı bilinmemektedir. Dikdörtgen bir plana sahip olan yapı zemin, asma kat ve üç normal kattan meydana gelen beş katlı bir yapıdır. Yapı uzun yıllar İstanbul Gümrükler Başmüdürlüğü ve Gümrük Kaçakçılık Şubesi tarafından kullanılmıştır.

İçinde bulunduğu tarihi dokunun önemli bir bileşeni olan yapının gerek içinde bulunduğu çevreye olan katkısının devamına, gerekse bu bölgenin İstanbul kent silueti içindeki değerinin devamı ve yükseltilmesine öncelik verilmiştir. Otel işlevi ile restore edilmesi planlanan Çinili Han, bu proje kapsamında tek cepheden kullanılan bir yapı olmaktan çıkarak tümü ile kent yaşamına katılacaktır.

Yapının gabarisi, kütlesi, ilk dört katının dış cephe biçimlenişi dış cephedeki doluluk-boşluklar ile özgün yapı elemanları ve çini kaplamaları, yapının giriş kapıları, dış cephenin taşıyıcı sistemi, malzemesi ve detayları ile birincil koruma unsuru olarak kabul edilmiştir. İç mimarinin temel koruma unsurları olarak ise, özgün merdivenlerin bulunduğu çekirdek hacmi ile giriş holleri kabul edilmiştir.

İşveren: Salıpazarı Limanı İşletmeciliği A.Ş.
Yer: Karaköy İstanbul
İnşaat Alanı: 5649.91 m2
Yapım Tarihi: 2018-2020
Mimarı: Nokta Planlama Mimarlık
Proje Müdürü: Emre Susam
Şantiye Şefi: Selin Birgül Geçer-Sedat Esen