KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM KOMPLEKSİ

Cibali tarihi dokusu içerisinde 4 yapıdan oluşan yapı grubu Kadir Has Üniversitesi’nin Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak kullanılmaktadır.

3-4 Parseller: Toplam yaklaşık 560 m2’lik inşaat alanına sahip parsel derslik ve eğitmen ofisleri olarak projelendirilmiştir. Biri bodrum dört kattan oluşmaktadır. Yapım sistemi betonarme, çatısı çelik olarak projelendirilmiştir. Duvarlarda yalıtımlı gazbeton, doğrama olarak silikonlu alüminyum giydirme kullanılmıştır. Cephede cam granüllü mozaik sıva ve doğrama önlerinde alüminyum kayar katlanır panjur uygulanmıştır. Betornarme merdiven granitle kaplanmıştır.

5 Parseldeki Tescilli Yapı: Temel araştırması sonucunda restitüsyon projesi hazırlanmış, buna uygun olarak rekonstrüksiyon projesi hazırlanmıştır. Parselin proje içinde yer alan diğer parsellerle ilişkisi şeffaf çekme mesafeleri ile düzenlenmiştir. Yapı eğitim kompleksi içerisinde yer alacağı için rekonstrüksiyon yapım sistemi çelik olarak onaylanmıştır. Yapı bir bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Yapı cephesi restitüsyona uygun olarak ahşap kaplama yapılmıştır. Pencereler ahşap giyotindir. Tüm kapılar ahşaptır. Çatı çelik sistem olup, üzeri Marsilya kiremit kaplanmıştır.

11 Parseldeki Yapı: Toplam inşaat alanı yaklaşık 290 m2 olan yapı şeffaf geçişlerle 12 parseldeki yapı ile bağlanmıştır. 1 bodrum kat, zemin kat ve 1 normal kattan oluşmaktadır. Alüminyum giydirme doğrama, cephede cam granüllü mozaik sıva, doğrama önlerinde alüminyum kayar katlanır panjur uygulanmıştır. Merdiven çelik sistemle yeniden yapılmış, çatı sökülüp, çelik sistemle yapılmıştır.

12 Parseldeki Yapı: Toplam inşaat alanı 3400 m2 olan yapı dersliklerin bulunduğu ana eğitim binasıdır. Yapı 1 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kat ve 1 çatı katı katından oluşmaktadır. Yapım sistemi betonarme olup, çatısı çelik olarak projelendirilmiştir. Yapı orda galeri bölümü cephesi ve üzeri cam olarak planlanmıştır. Duvarlarda yalıtımlı gazbeton, doğrama olarak silikonlu alüminyum giydirme doğrama kullanılmıştır. Cephede cam granüllü mozaik sıva ve doğrama önlerinde alüminyum kayar katlanır panjur uygulanmıştır.

Su kuyusu: 12 parselde bodrum kat seviyesinde su toplama sarnıcı bulunmaktadır. Yapının rölöve, hasar tespit ve müdahale projeleri hazırlanarak, Koruma Bölge Kurulunca onaylanmıştır. Su kuyusu moloz ve niteliksiz eklerden arındırılmış, strüktürel hasarlara özgün malzeme ve teknikle müdahale edilmiştir. Taş ve tuğla yüzeylerin eksik kısımları özgün malzemeyle tamamlanmıştır. Sıvalı yüzeylerde raspa yapılarak, malzeme analiz sonuçlarına göre belirlenen özgün sıva uygulanmış, tuğla yüzeylerde boşalan derzler yine özgün malzemesiyle tamamlanmıştır.

İşveren: Kadir Has Üniversitesi
Yeri: Cibali Fatih İstanbul
Mimarı: Mehmet Alper Tures Mimarlık
Yapım Yılı: 2017-2018
Alanı: 4.423 m²
Proje Müdürü: Mahmut Hoşafçı
Şantiye Şefi: Sedat Esen, Reşit Kerem Kıpçak