HASANBEY APARTMANI

Üç ayrı bloktan oluşan Hasan Bey Apartmanı güçlendirme projesinde binaların bodrum ve zemin katlarda birleştirilmesi öngörülmüştür. Kuyu temel tekniği ile 2,5m, 6 m ve 18,5 m kuyu derinliklerine inilerek bodrum katlar oluşturulmuş, binanın ana taşıyıcı duvarlarının yeni yapılan radye temelle bağlantısı sağlanmıştır. Beyoğlu bölgesindeki tarihi eser güçlendirmelerindeki uygulamalardan farklı olarak, yeni oluşturulan betonarme sistemle proje tamamlanmıştır.

İşveren: Vasnet Gayrimenkul
Yeri: Beyoğlu İstanbul
Mimar: AKC Mimarlık-Arzu Kökhan Candaş
Alanı: 2,700 m²
Yapım Yılı: 2013
Şantiye Şefi: Bülent Cumur