Doç. Dr. Mehmet Alper
Mimar
Architect

Doğru ve dikkatli uygulama

Yıllardır ürettiğimiz mimari projelerde koruma konuları hep iç içe olarak gündeme gelmiştir. Bu birikim bana korumacı mimar kimliğini kazandırmıştır.

Yaptığımız projeler şu başlıklarda toplanabilir: Tescilli kültür varlıklarının tek yapı ölçeğinde korunarak geleceğe taşınması; eski kent merkezlerinde tarihi çevrede eski komşuluk ilişkisi içerisinde yeni yapı yapmak; İstanbul’un eski kültür katmanlarındaki ‘kent arkeolojisi’ parsellerinde kazı yapmak, çıkan bulguları arkeolojik restorasyon teknikleriyle onarmak; yenileme alanlarında koruma projeleri üretmek; endüstri mirası yapıları ve yapı gruplarının koruma-kullanma projelerini üretmek; yeni projeler ve yapılarda geleneksel yapım tekniklerini geliştirerek yeni ve modern mimari yapılar yapmak…

Ürettiğimiz bu projelerin bazılarında Siska şirketi ile yollarımız kesişti, bazı projeleri birlikte geliştirdik ve uyguladık. Bunlardan bazıları Tarlabaşı yenileme alanında yer almıştır. Tarlabaşı, 362, 387 parsellerdeki yapılar, koruma grubu üst düzeyde olan birinci grup kültür varlıkları olan yapılardı. Hemen hemen tamamı ayakta olmasına rağmen önemli strüktür sorunları vardı.

Siska şirketi ile yaptığımız bir başka proje Sirkeci’deki Bahçıvan Han’dır. “Eski içinde yeni” sloganıyla hazırladığımız bu proje ‘tarihi çevrede yeni yapı yapma konusunda başarılı bir örnek olmuştur. Bu yapıda geleneksel yapı gereçleri modern tekniklerle yorumlanarak başarılı bir şekilde uygulandı.

Bir başka projemiz ise Cibali Yenileme Alanı bünyesindeki Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’ projesidir. 1020 adanın yenilenmesi olarak tasarlanan bu projede “Kent Arkeolojisi Sarnıç” korunarak tarih üzerine yeni bina yapılmıştır.

Bu çabaların bütününde Siska doğru projeleri doğru ve dikkatle uygulamakta, gençlerden oluşan teknik kadrosu ile işleri başarılı bir şekilde tamamlamaktadır.