Kaan Tamtürk
İnşaat Mühendisi
Teknik Ofis Müdürü

BURADA KENDİ İŞİMİZİ YAPIYORUZ

İnşaat işi aslında kolay ve basittir. En kaliteli işi en kısa sürede yapmalı ve para kazanmalısınız.

Bu denklemi doğru kurduğunuzda işinizde hızla ilerleyebiliyorsunuz. Ancak bunu işverene doğru anlatmalı ve desteğini almalısınız.

Bu denklemin birkaç ana prensibi var. Bunlardan en önemlisi mesleki etiktir. Bu yüzden inşaat fakültelerinde Mühendislik Etiği dersi var.

İşi vahşi kurallarla yapanlar para kazanmak adına kontrolün olmadığı durumlarda bazı şeyleri göz ardı edebilirler. Dahası işveren kontrol etse bile algılayamayacağı durumlarda inşaat bu etik değerlerle ayakta durur.

İşte Siska’yı öne çıkaran da hiçbir şekilde etik değerlerden kopmadan işini yapıyor olmasıdır. İşveren kontrol etmese bile projenin ve mühendisliğin gereklerini harfiyen yerine getirir.

İşveren olsanız Siska ile neden çalışmak isterdiniz?

Belki klasik bir cevap olacak ama biz yeni işlerimizi, işini yaptığımız müşterilerimizi memnun ederek alıyoruz. Eski müşterilerimiz bizi yeni müşterilerimize tavsiye ediyor.

Çünkü işlerini iyi, doğru ve zamanında yapıyor ve teslim ediyoruz.

Özellikle eski binaların restorasyonu, güçlendirilmesi, yeniden işlevlendirilmesi gibi çalışmalar oldukça güçtür ve uzmanlık gerektirir. Bunun için şantiye süreci iyi yönetilmeli ve çıkan sorunlar doğru çözümlenmeli.

Siska’nın bu başarısındaki etken işverenle yaptığı çok özel iş birliğidir. Bu da işverene güven verir, güven işe olumlu yansır.

Bazen işi yaparken doğru yerde durmanız yeterli olmayabilir, hata yapabilirsiniz. Ama hatayı anlamak ve düzeltmek önemlidir. Biraz daha para kazanmak için hatayı örtmek yerine müşteriyle kavga etmeden onu paylaşmayı, düzeltmeyi ve uzun vadede kazanmayı tercih ediyoruz.

Arkamızda kesinlikle eksik ya da yanlış iş bırakmıyoruz. Siska’nın bugün uluslararası kuruluşların denetiminde iş yapabilme kapasitesinin altında bu anlayış yatmakta.

Bu pozitif anlayışı geliştiren ise Siska’nın şirket karakteridir. Uzun yıllar değişik şirketlerde farklı projelerde çalışan biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki Siska’da çalışmak günlük iş kavramlarının çok ötesindedir.

Burada ilişkiler iş arkadaşlığından çok bir aile ilişkisi gibi yakın ve sıcaktır. Birinin derdi olduğunda herkes onunla ilgilenir, insanlar kendini rahat hisseder.

Bu ortam işe de pozitif yansır. O yüzden işi daha çok sahipleniyor, kendi işimiz gibi çalışıyoruz. İnşaat işi zaten gerilimlidir, ama herkes mutluyken işler daha iyi yürür.